In ấn

Giải pháp in nhanh hiệu quả

Vẽ trên lớp dẩu bóng
Pha một phần dẩu bóng với một phẩn nước. Dùng chổi quét (bút lông), quét dung dịch trên lên mặt lưới, làm cho tất cả các mắt lưới đều bị bít lại. Dể khô. Dùng bút lông vẽ hoa văn lên măt lưới. Như vậy, những chỗ có nét vẽ sẽ không bị bít nữa. Cuối cùng, dùng dầu bóng tương đối đậm đặc (hai phần dẩu bóng pha trong một phần nước) để bít những chỗ không cẩn thông thấm thêm một lẩn nữa.
Các phương pháp gián tiếp
Vẽ trên giây nến
Dùng dao khắc gỗ hoặc dao rọc giấy thông thường “khắc” hoa văn lên mặt nến của giấy nến (H.20). Sau đó, úp mặt nến của giấy lên mặt bản lưới, dùng bàn ủi, ủi ỏ nhiệt độ 80 – 85°c cho đến khi giấy nến dính chặt vào bản lưới (H.21). Đợi đến khi nguội, bóc lớp giấy đi. Cuối cùng quét lên một lớp dẩu bóng (pha 1 phần dầu bóng với 1 phần nước), đê’ bảo vệ.
Phương pháp cảm quang
Nói chung, trong kỹ thuật in ấn, các phương pháp khắc và vẽ kể trên là giản đơn và thuận tiện, nhưng đểu bị sự hạn chế của kỹ thuật điêu khắc và hội họa, Đối với những người không biết điêu khắc và hội họa thì không thể tạo đuợc hình ảnh trên khuôn lưới. Ngoài ra, ngay cả đối với những người có tay nghề hội họa và điêu khắc tinh tế, cũng không phải dễ dàng thực hiện được những hoa văn phức tạp mà thị trường ngày càng đòi hỏi. Đồng thời, việc in lại những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng sẽ không bao giờ đạt được kết quả mong muốn nếu chỉ trông cậy vào phương pháp sao chép bằng bút vẽ Do đó, trong ngành in, người ta thường dùng phương pháp cảm quang (phương pháp nhiếp ảnh) để giải quyết vấn để mẫu in nhanh. Với phương pháp này, chúng ta có thể sao chép lại mọi tác phẩm nghệ thuật mà vẫn giữ được tính chân thực vể đường nét của nó. Có thể coi đây là phương pháp tiến bộ nhất trong việc chế tạo bàn in.