In ấn

In túi vải không dệt và bảo quản đúng cách

Bảo quản và sử dụng đồ dùng bằng chãi dẻo
Đồ dùng bằng chất dẻo (ta thường gọi là ni-lông) như túi xách, áo đi mưa, đồ chơi trẻ em, in túi vải không dệt… Không nên đễ trong tủ hay va-li có đẽ long não (băng phiến), Vì nếu đê chung như vậy, các phân tử của long não bay hơi sẽ tác dụng vào chất dẻo, làm nỏ mềm ra, dinh lại với nhau, dễ bị hư hỏng.
Khi đồ dùng bẳng chất dẻo bị hẫn, ta lẩy vải mềm, thấm nước sạch đẽ lau ; không nên rửa bằng xà phòng, vì chất kiềm trong xà phòng sẽ ảnh hưỏng đến màu sắc của chất dẻo. Hon nữa, xà phòng và các loại dầu CÒI1 có tliẽ làm mất. chất tăng dẻo, đò dùng sẽ rắn lại, giòn, dễ gãy. Chat dẻo loại mem ở nhiệt độ 60- 70°Cbẳt đầu chảy, ả 10—20° dưới 0°c sẽ hóa cứng. Vì vậy không nên phơi các đò dùng bằng chất dẻo dưới nắng gắt* khòng nên hơ lửa và là. về mùa rét không nèn gập nhiều q-dả, chẩt dẻo cứng giòn, dễ rách.
Đồ dùng bằng chất dẻo lâu ngày tự nó sẽ cứng và giòn vì một s6 chất tăng dẻo (trong chất dẻo) đã bị bay hơi. Iiiộn
Ị nay, ngirời ta đang nghiẻn cửu biện pháp hạn chẽ sự bay hơi của chất tăng dẻo.
Muốn đồ dùng bằng cao su được bền lâu
*
Chúng ta cỏ nhiều mặt hàng bằng cao su như : ảo đi mưa tráng cao su, giày, ủng, găng tay, săm lốp xe đạp và nhiều đồ dùng cằn thiết khác nữa.
Sau một thời gian sử dựng, cao su dần dần giảm tính chết đàn hồi, hoặc chảy, dính, là vl cao su đã bị « lão hóa ».
Nguyên nhân cao su bị « lao hóa» có thễ là:
— Bị ô-xy hóa dưới tảc dụng của ánh sáng. Ánh sảng càng có nhiều sóng- ngẵn, tác đụngô-xy hóa càng mạnh (như ánh sảng mặt trời chẳng hạn).
— Do ỏ-zôn (Oj) tác dựng lốn cao su. Nồng độ ô-zôn trong không khí thay đỗi từng mùa: mùa hè nồng độ
I này tăng hơn mùa rét và càng làm cho cao su dễ bị rạn nứt.
— Tác dựng của những kim loại nhiều hỏa trị như đồng, sắt, cô-ban… Một lưcmg rất nhỏ lẫn vào cung làm cho cao su dỗ lão hỏa. Nểu đồ dùng thuộc loại cao su tồng hợp thì khả năng tự bâo ệ cao gấp 30 lần so với cao su tự nhiỏn.
— Nhữníf chất hữu cơ như xáng, tê-tra clo-rua các-bon (CCl.j) cũng phả hoại cao su.
Những mặt hàng bằng cao su mà ta đang dùng phàn lớn là cao su tự nhiên đã đ1Ọc luyện với lưu huỳnh, đông thời trong khi sản xuẩt cỏ chú ỷ cho thêm vào các chẩt chống lão hóa cao su.