In ấn

Quy chuẩn thực hiện in tờ rơi cho bạn

Rửa khuôn in rờ rơi sau khi chụp
-Ngâm khuôn in vào nước nóng 40 – 50°c, trong 10 – 15 phút (đối với khuôn lưới tráng màng keo crom – PVA, có thể dùng nước nóng đến 70 – 80°C). Tại những điếm có hình hao văn, do không bị tác dụng của ánh sáng, màng keo còn “sống” sẽ trương nỏ và hoà tan vào nước nóng.
-Rửa lưới vài lần bằng nước nóng để gột hết những chỗ keo sống. Nếu cần thiết, tiếp tục ngâm và rửa nước nóng cho đến khi gột hết keo ở những vùng có hình hoa văn.
-Sau cùng, đem khuôn lưới đi sấy khô.
Kiểm tra, chỉnh lý khuôn in
Nếu phát hiện những vết rỗ trên khuôn lưới (do bụi
bẩn, do bản can bị dính mực…), phải dùng bút lông thấm keo cảm quang quét phủ lên, hoặc vẽ sử hình. Sau khi “tút”, khuôn lưới lại duợc sấy khô và phơi sáng cho màng keo mới quét đóng rắn lại. Như vậy, việc taọ hình trên khuôn lưới đã cơ bản hoàn thành